Descobreix com col·laborar amb El Xiprer

Suma’t-hi
Portada > Notícies > Assemblea General Ordinària

Assemblea General Ordinària

27/02/2024

Convocatòria a totes les associades i associats a l'Assemblea General Ordinària pel proper dia 14 de març de 2024

ASSEMBLEA GENERAL D’ASSOCIATS I ASSOCIADES AMICS D’EL XIPRER

Apreciat/da 

  Na Marta Mallol Molina , Presidenta de la Junta Directiva de l’Associació Amics d’El Xiprer, us convoca, a iniciativa i en representació de la Junta Directiva, a la reunió ordinària de l’Assemblea General d’associats i associades  d’aquesta entitat que tindrà lloc el proper dia 14 de març de 2024, a les 19:00 hores, en el domicili social de l’entitat, El Xiprer, situat el carrer Josep Umbert nº 145 de Granollers (Barcelona) per tractar el següent:  

  

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea celebrada el dia 23 de març de 2023.

2.- Comunicar l’admissió de sol·licituds de noves persones associades.

3.- Informació de les actuacions de l’Associació durant l’exercici 2023.  

4.- Gestió de l’òrgan de govern corresponent a l’exercici 2023.

5.- Aprovació dels comptes Anuals corresponents a l’exercici 2023.

6.- Aprovació del pressupost corresponent a l’exercici 2024.

7.- Elecció o reelecció dels nous membres de la Junta Directiva.

8.- Precs i preguntes

9.- Testimonis d'El Xiprer

 

Comparteix: